Missie en visie

De Amsterdam Energy City Lab (AE-City-Lab) is een onafhankelijke non-profit organisatie, gevestigd in Amsterdam. De missie van AE-City-Lab is om te experimenteren en innovatieve oplossingen aan te dragen voor een duurzame stedelijke omgeving.

AE-City-Lab werkt nauw samen met Resourcefully, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van nationale en internationale projecten ter ondersteuning van de integratie van duurzame energie en mobiliteit.

AE-City-Lab heeft twee experts in dienst op het gebied van de energietransitie in de stad, met een duidelijke focus op lokale opwekking en beheer van hernieuwbare energie.

Waarom een Levend Lab?

We zijn ons bewust ons dat experimenten in een concrete huiselijke omgeving op het gebied van slimme energieoplossingen, hernieuwbare energie en implementaties van e-mobiliteit ontbreken. De meeste proefprojecten die op deze gebieden worden uitgevoerd, gaan niet over alledaagse gebruik in herkenbare situaties.

Er is behoefte aan echte gegevens en echte experimenten om inzicht te verkrijgen in de impact die kleine, specifieke en toegepaste oplossingen kunnen hebben in het dagelijks leven van mensen, en dus in de samenleving als geheel en daarbuiten op de langere termijn.

Het doel van het Living Lab is om bestaande technologie in reële omstandigheden toe te passen om zo ervaringen op te doen en kennis te genereren, om praktische toepassingen te ontwikkelen die de kwaliteit van het leven verbeteren in termen van:

 • Milieubewustzijn;
 • Effectieve samenwerking;
 • Kostenbesparingen.

 • Er zijn veel partijen met specifieke belangen die een transitie mogelijk kunnen maken. Hiervoor is een open en toegankelijk model van samenwerking vereist. Het lab wordt ontwikkeld in samenwerking met partners. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen het lab zelf bezoeken en gebruiken als een bron van informatie en inspiratie.

  Activiteiten

  AE-City-Lab ontwikkelt activiteiten met betrekking tot de energietransitie in steden en maakt innovatieve oplossingen zichtbaar die er zijn voor lokale productie en consumptie van hernieuwbare energie.

  In deze setting werkt het AE-City-Lab samen met lokale overheden, netbeheerders, universiteiten, kenniscentra, bedrijven, stichtingen en particulieren.

  De belangrijkste activiteiten hebben betrekking op kennis en netwerkontwikkeling, het optimaliseren van de meest gebruikte energiestromen en het ontwerp van energiebeheersystemen die zijn gericht op de energietransitie, door:

 • Toegepaste technologie waarmee de monitoring van elektriciteitsproductie (zon, wind), elektriciteitsverbruik (gebouwen, elektrische voertuigen andere apparaten) en opslag (batterijen, EV's) in realtime zichtbaar worden gemaakt. Het in- en uitschakelen van apparaten (op basis van vraag en aanbod van energie) is daarbij inbegrepen.
 • Het optimale ontwerp van het energiebeheersysteem. Op basis van het vraagprofiel, productiepatronen, roostercapaciteit en opslag- of schakelmogelijkheden, ondersteunt het totale ontwerp van een optimaal energiesysteem. Dit kan verschillende doelen hebben, zoals:
 • Minimaliseren van CO2 uitstoot;
 • Verminderd gebruik van het elektriciteitsnet;
 • Optimaliseren van onafhankelijk energieverbruik.
 • Projecten

  Dit betreft de realisatie van verschillende experimenten, zoals:

  1) Het Gelijkstroom-project, gericht op verminderd energieverbruik, door middel van gelijkstroom-bliksemafleiders om elektriciteitsconversies te voorkomen,

  2) Een ander project is het Amsterdam Vehicle 2 Grid-project, waarbij overtollige zonne-energie die overdag wordt geproduceerd, 's nachts wordt opgeslagen.

  3) Voor het PARENT-project wordt een energiedashboard gerealiseerd, waarmee 'prosumers' van energie het energieverbruik en de productie, benchmarking en gamification in detail kunnen volgen.